Kanser  
 Kanser Nedir?
Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Vücudumuzun herhangi bir hücresinden kaynaklanabilir. Geliştiği hücre tipine göre isimlendirilir. Beyin kanseri, kan kanseri (lösemi), lenf kanseri (lenfoma), akciğer kanseri gibi.
 Kötü huylu, iyi huylu tümör (ur) ne anlama gelir?
 Kanser çocukluk çağında görülür mü?
 Çocukluk çağı kanserleri kalıtsal (irsi) midir?
 Çocukluk çağı kanserlerine sebepleri nelerdir?
 Çocukluk çağı kanserlerinden nasıl korunabiliriz?
 En sık görülen çocukluk çağı kanserleri nelerdir?
 Çocukluk çağı kanserlerinin en genel belirtileri nelerdir?
 Çocukluk çağı kanserleri tedavi edilebilir mi?
 Çocukluk çağı kanserlerinin tedavi yöntemleri nelerdir?
 Kemoterapinin yan etkileri nelerdir?
 Kanser tedavisi alan bir çocuğun bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Kanser, çocukluk çağında da görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir hastalıktır. Oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı bu hastalık grubunun gerek tanımlanması ve gerekse tedavisi oldukça pahalıdır. Her geçen gün, geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ile, özellikle çocukluk çağı kanserlerinin bir bölümünde, bu hastalıktan kurtularak, hastalıksız bir yaşama kavuşmak mümkün olmaktadır.

Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin sadece birisinin adıdır. Bundan başka, çocukluk çağında ortaya çıkan ve hayatı tehdit ederek uzun, pahalı tedavilere gereksinim duyan pek çok kanser tipi vardır. Nöroblastma, retinoblastma, beyin tümörleri ve lenfomalar bunlardan bazılarıdır.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde elde edilecek başarı, öncelikle kanser tipi, daha sonra da yaygınlığı konusunda yapılacak doğru tanımlamayla yakından ilişkilidir. İleri tıbbi teknolojileri gerektiren bu yöntemlerin maliyeti oldukça yüksektir. Kanser tanısı konan bir hastaya, tipi ve yaygınlığı dikkate alınarak cerrahi, ışın, ilaç tedavileri belli aralıklarla en az 2 yıl uygulanır. Gerek hastalığın kendisi, gerekse uygulanan tedavi nedeni ile, kanserli hasta pek çok fırsatçı enfeksiyonun tehdidi altındadır. Kanserle mücadele ederken bu yan etkilerle baş etmenin faturası da oldukça pahalıdır.

Kanser tanısı alıp, bu uzun ve zahmetli yolu başarıyla kateden ve savaşı kazanan bir çocuk, mutluluk kaynağı ve büyük bir kazanımdır.